2009-08-31

Arton

Så går en dag än från vår tid och kommer icke mer. Så förunderligt snabbt arton dagar har gått.


1 kommentar: