2010-05-20

Dag 140


Rent meteorologiskt har vi sommar här nu. Samtidigt har träden knappa slagit ut, gräsmattorna är på vissa ställen knappt grön. Det är lite märkligt. Aldrig tror jag våren hälsat på så snabbt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar